Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

IT as a Service

Στην IP Partners είμαστε ένας managed service provider που φιλοδοξεί να γίνει μέλος του Τμήματος Πληροφορικής της επιχείρησής σας. Οι συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης της εταιρίας μας προσφέρουν:

 • Εγγυημένο χρόνο απόκρισης με service level agreement
 • Συμμετοχή στο κέντρο διαχείρισης δικτύου της IP Partners
 • Αρχική καταγραφή της εγκατάστασης και παράδοση φακέλου τεκμηρίωσης
 • Δωρεάν συμβουλευτική και περιοδική αξιολόγηση της υποδομής
 • Τιμολόγηση με βάση τον εξοπλισμό και το επίπεδο κάλυψης
  • Χωρίς κανένα περιορισμό σε χρόνο εργασίας
Level 1: Reactive Τεχνική Υποστήριξη - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Level 1: Reactive Τεχνική Υποστήριξη

 • Η κλασική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης στο μοντέλο break – fix
 • Οικονομική λύση, ιδανική για μη-κρίσιμα συστήματα όπως το hardware σταθμών εργασίας, εκτυπωτικά μηχανήματα κτλ.
 • Περιλαμβάνονται οι εργασίες τακτικής συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών

 

Level 2: Proactive Διαχείριση Συστημάτων - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Level 2: Proactive Διαχείριση Συστημάτων

Πιστοί στο moto You Work We Care, το δεύτερο επίπεδο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει, πέρα από την τεχνική υποστήριξη, και την διαχείριση υποσυστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας καθώς και των χρηστών τους.

Κάποιες από τις συνηθισμένες εργασίες που εκτελούνται είναι:

 • Διαχείριση χρηστών και εξυπηρετητών Active Directory, Exchange κτλ.
 • Διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τηλεφωνικών κέντρων
 • Επίβλεψη ασφάλειας τελικών συσκευών και δικτύου
 • Επιτήρηση της διαδικασίας backup και disaster recovery
 • Διαχείριση του τοπικού δικτύου και των απομακρυσμένων συνδέσεων κτλ.
Level 3: Business Continuity - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Level 3: Business Continuity

Περιλαμβάνει όλες τις παροχές του δεύτερου επιπέδου και επιπλέον:

 • Άμεση αντικατάσταση κρίσιμων συσκευών σε περίπτωση αστοχίας
  • Με το ελάχιστο δυνατό downtime
  • Χωρίς να περιμένετε τις χρονοβόρες διαδικασίες εγγυήσεων και παραγγελιών
 • Επαναφορά των συστημάτων σε λειτουργική κατάσταση μετά την οριστική τους αντικατάσταση χωρίς έξοδα εγκατάστασης
Network Operating Center - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Network Operating Center

Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης οργανώνονται γύρω από το κέντρο διαχείρισης δικτύου (NOC) της IP Partners. Το NOC αποτελείται από:

 • Εξειδικευμένους μηχανικούς υποστήριξης
 • Τους servers που συγκεντρώνουν και αναλύουν τα δεδομένα της κατάστασης υπηρεσιών και μηχανημάτων, και μας ειδοποιούν σε περίπτωση δυσλειτουργίας
 • Το NOC portal, ξεχωριστό για κάθε πελάτη, το οποίο αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών σχετικά με την υποδομή σας και τα συμβάντα κατά την εκτέλεση των συμβάσεων

Σε κάθε πελάτη, μέσω του NOC portal, παρέχουμε πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο πληροφόρησης που έχουμε και εμείς: σύμφωνοι με το όραμά μας, θέλουμε απόλυτα ευχαριστημένους πελάτες, όχι εγκλωβισμένους.

 - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Στους servers του NOC συλλέγονται μόνο δεδομένα τηλεμετρίας και όχι δεδομένα της επιχείρησής σας:

 • Η κατάσταση υποσυστημάτων και υπηρεσιών όπως βάσεις δεδομένων, χωρητικότητες δίσκων κτλ.
 • Η κατάσταση όλων των κρίσιμων μηχανημάτων όπως οι δικτυακές συσκευές και τα συστήματα ασφάλειας
 • Η κίνηση στο εσωτερικό δίκτυο, στις συνδέσεις με τα υποκαταστήματα και στα δίκτυα ευρείας περιοχής
 • Άλλες πληροφορίες όπως θερμοκρασίες και τάσεις που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την κατάσταση της υποδομής σας και να προβλέπουμε πιθανές βλάβες
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς - Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

 • Τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο κλήσης (time & materials)
 • Δεσμευτικές συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης
 • Εγγυημένος χρόνος απόκρισης με service level agreement
 • Πλήρης διαφάνεια στην εκτέλεση της σύμβασης
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφορικής
 • Σημαντικές εκπτώσεις στους πελάτες συμβολαίων σε μελλοντικές μελέτες και εγκαταστάσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη αξιολόγηση των εγκαταστάσεών σας και μια εκτίμηση του κόστους υποστήριξης.

Επικοινωνια
Microsoft Silver Partner
Lexmark Partner
HPE Partner
Huawei Partner
Aruba Partner
Cisco Partner
Sophos Partner