Υπηρεσίες

Από τα αρχικά στάδια της συγκέντρωσης των απαιτήσεων έως την υλοποίηση, την υποστήριξη και την επέκταση, είμαστε δίπλα σας σε όλο τον κύκλο ζωής της υποδομής της πληροφορικής και των επικοινωνιών σας.

Από τις Ανάγκες σας, στην Υλοποίηση - Υπηρεσίες

Από τις Ανάγκες σας, στην Υλοποίηση

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του ετήσιου κόστους και των επενδύσεων μιας επιχείρησης με το ποσοστό να αυξάνει σταθερά την τελευταία δεκαετία. Πολλές φορές, παρατηρείτε ότι παρ’ όλες τις επενδύσεις δεν προστίθεται η ανάλογη αξία με συστήματα να υπολειτουργούν ή να μην χρησιμοποιούνται.

Στην IP Partners πιστεύουμε ότι η αξία βρίσκεται κυρίως εκτός των φύλλων δεδομένων των κατασκευαστών του hardware και του software:

 • Στην συμβουλευτική με σεβασμό στις ανάγκες και τους περιορισμούς της επιχείρησής σας
 • Στην γνώση των σχεδιαστών μας ώστε ο προϋπολογισμός σας να μην σπαταληθεί σε αχρείαστα προϊόντα
 • Στην εκπαίδευση των μηχανικών μας που θα αναλάβουν την υλοποίηση των σχεδίων
 • Στον φάκελο υλοποίησης του έργου που εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση έχει την ιδιοκτησία της υλοποίησης και πρόσβαση στα συστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχει εσωτερικό τμήμα πληροφορικής
 • Στην εκπαίδευση του προσωπικού σας ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και ορθή χρήση των νέων δυνατοτήτων

Δείτε περισσότερα:

Τεχνική Υποστήριξη και Διαχείριση Συστημάτων - Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη και Διαχείριση Συστημάτων

Είμαστε ένας managed service provider που φιλοδοξεί να γίνει μέλος του Τμήματος Πληροφορικής της επιχείρησής σας. Οι συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης της εταιρίας μας προσφέρουν:

 • Εγγυημένο χρόνο απόκρισης με service level agreement
 • Συμμετοχή στο κέντρο διαχείρισης δικτύου της IP Partners
 • Αρχική καταγραφή της εγκατάστασης και παράδοση φακέλου τεκμηρίωσης
 • Δωρεάν συμβουλευτική και περιοδική αξιολόγηση της υποδομής
 • Τιμολόγηση με βάση τον εξοπλισμό και το επίπεδο κάλυψης
  • Χωρίς κανένα περιορισμό σε χρόνο εργασίας

Δείτε περισσότερα:

Microsoft Silver Partner
Lexmark Partner
HPE Partner
Huawei Partner
Aruba Partner
Cisco Partner
Sophos Partner