Backup

High Availability, Backup & Disaster Recovery

Υπάρχει σοβαρός λόγος που η ασφαλής διατήρηση των δεδομένων σας (θα έπρεπε να) είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα της επιχείρησης.

 • Το 34,5% όλων των επιχειρήσεων έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα γεγονός που απαίτησε disaster recovery στα συστήματα πληροφορικής τους (1).
 • Το 40% των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί σοβαρή απώλεια δεδομένων υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης μέσα στον επόμενο χρόνο (2).

Το θέμα της διατήρησης των δεδομένων και κατ’ επέκταση της διατήρησης μιας επιχείρησης σε λειτουργική κατάσταση έχει διάφορες εκφάνσεις οι οποίες καταλήγουν σε 3 διακριτές διαδικασίες: High Availability, Backup & Disaster Recovery.

Τι είναι High Availability (HA); - Backup

Τι είναι High Availability (HA);

Τι κάνει μια λύση High Availability

 • Λειτουργεί άμεσα σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος συστήματος. Το downtime του όλου συστήματος μετριέται σε δευτερόλεπτα.
 • Μια λύση HA θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση κατά το fail-over.

Τι δεν κάνει μια λύση High Availability

 • Δεν μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο. Σε περίπτωση που διαγραφεί πχ. ένα αρχείο από το πρωτεύον σύστημα, διαγράφεται άμεσα και στο δευτερεύον.
Πως υλοποιείται μια λύση HA; - Backup

Πως υλοποιείται μια λύση HA;

Ο πιο οικονομικός τρόπος υλοποίησης μιας λύσης HA είναι χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες virtualization και clustering των Windows Servers 2012/2016. Τα συστατικά της λύσης περιλαμβάνουν:

 • Δύο ή περισσότερους φυσικούς servers.
 • Άδειες Windows Servers 2012/2016 τουλάχιστον σε επίπεδο Standard.
 • Κάποιου είδους shared storage όπως ένα SAN ή NAS με υποστήριξη iSCSI.
 • Δικτυακή υποδομή με κατάλληλη διαμόρφωση και απόδοση.
Τι είναι Backup & Recovery; - Backup

Τι είναι Backup & Recovery;

Μια εφαρμογή Backup & Recovery θα πρέπει να εκτελεί με αξιοπιστία τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Backup – Αυτοματοποιημένη διαδικασία που εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει αντίγραφα ασφάλειας ολόκληρου του συστήματος (bare-metal) ή/και διαφόρων διακριτών εφαρμογών (πχ. βάσεις δεδομένων). Η διαδικασία εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει τα συστήματα που προστατεύονται και τα αντίγραφα ασφάλειας να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο.
 • Validation – Η αξιολόγηση και η επικύρωση της λειτουργικότητας των αντιγράφων που ελήφθησαν είναι η κυριότερη διεργασία που πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα backup & recovery.
 • Recovery – Η διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα ή μια εφαρμογή που αστόχησε για οποιονδήποτε λόγο, επιστρέφει σε μια προηγούμενη λειτουργική κατάσταση.
Μια διαδικασία Backup & Recovery είναι επαρκής από μόνη της;
 • High Availability – Εξαρτάται από την ανάγκη της επιχείρισης για uptime. Σε περίπτωση αστοχίας ενός server, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης όλου του μηχανήματος από αντίγραφα ασφάλειας με κάποιους περιορισμούς αλλά σίγουρα ο χρόνος μέχρι την επαναλειτουργία (recovery window) μετριέται σε ώρες ή μέρες.
 • Disaster Recovery – Σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφάλειας αποθηκεύονται και απομακρυσμένα (πχ. NAS replication ή στο Cloud) τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτη ανάγκη. Όπως και στην περίπτωση του HA, διαφέρει ο χρόνος έως την επαναλειτουργία του συστήματος σε απομακρυσμένο σημείο.
Τι περιλαμβάνει μια λύση Backup; - Backup

Τι περιλαμβάνει μια λύση Backup;

 • Εφαρμογές – όπως η Acronis Backup και Acronis Backup Advanced που αναλαμβάνουν τις διαδικασίες του Backup, του Validation και του Recovery.
 • Τοπικά αποθηκευτικά μέσα – Συνήθως μια συσκευή Network Attached Storage (NAS) όπως αυτές της Synology. Εκεί αποθηκεύονται τα αντίγραφα με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι στα απομακρυσμένα για λόγους διαφύλαξης του εύρους ζώνης της σύνδεσης του Internet.
  • Σε περιπτώσεις όπου το εύρος ζώνης δεν αποτελεί πρόβλημα, αντίγραφα ασφάλειας μπορούν να αποθηκεύονται απευθείας στο Cloud (βλ. και Azure Backup).
 • Απομακρυσμένα αποθηκευτικά μέσα – Μια δεύτερη συσκευή NAS σε ένα υποκατάστημα ή Cloud αποθηκευτικός χώρος όπως το OneDrive for Business. Εκεί αποθηκεύονται κάποια από τα αντίγραφα ασφάλειας, συνήθως, σε ώρες εκτός λειτουργίας της επιχείρησης.
Τι είναι το Disaster Recovery Plan; - Backup

Τι είναι το Disaster Recovery Plan;

Disaster Recovery Plan (DRP ή DR) είναι μια ακολουθία απλών και κατανοητών διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν από εργαζόμενους και συνεργάτες μιας επιχείρισης σε περίπτωση που κάτι δεν πάει ιδιαιτέρως καλά, ώστε  να μπορέσει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό σε εναλλακτική τοποθεσία. Σε ότι αφορά τον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνει:

 • Την εξασφάλιση των εταιρικών δεδομένων.
 • Την εκκίνηση όλων των συστημάτων που στηρίζουν την λειτουργία της επιχείρισης (ERP, mail servers, τηλεφωνικό κέντρο κτλ.) σε απομακρυσμένο σημείο.
 • Την εξασφάλιση ασφαλούς απομακρυσμένης σύνδεσης των εργαζομένων στα παραπάνω συστήματα.
Ποιο είναι το κόστος; - Backup

Ποιο είναι το κόστος;

Σίγουρα μικρότερο από το να μην είστε προετοιμασμένοι. Ακόμα και αν ανήκετε στο 90% των ελληνικών επιχειρήσεων και έννοιες όπως hot sites, warm sites, remote datacenters κτλ. ακούγονται εξωτικές, υπάρχουν πλέον οι τεχνολογίες που θα σας επιτρέψουν να εξασφαλίσετε μεγάλο μέρος της λειτουργικότητάς σας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

 • Virtual Machine Replication – Με τις embedded δυνατότητες virtualization και replication των Windows Server 2012/2016 μπορούμε τα υλοποιήσουμε οικονομικά ένα ή περισσότερα backup sites στα υποκαταστήματά σας.
 • Disaster Recovery as a Service (DRaaS) – Η διαδικασία του replication στα Azure Datacenters της Microsoft απαιτεί ένα ελάχιστο μηνιαίο έξοδο. Μάθετε περισσότερα.
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς - Backup

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

 • Μελέτη και κατάθεση προτάσεων που υπακούν στους περιορισμούς της επιχείρησής σας
 • Εκπόνηση σχεδίων Disaster Recovery
 • Εγκατάσταση λύσεων High Availability, Backup και Disaster Recovery
 • Επίβλεψη των διαδικασιών μετά την υλοποίηση στα πλαίσια συμβάσεων υποστήριξης και διαχείρισης

Επικοινωνήστε μαζί μας

για μια πρώτη αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και για να συζητήσουμε τους τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας των δεδομένων σας

Επικοινωνια
Microsoft Silver Partner
Lexmark Partner
HPE Partner
Huawei Partner
Aruba Partner
Cisco Partner
Sophos Partner